Pametne vasi za jutri

33.699,90 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
25.182,36 €
V teku
03.07.2019
30.06.2020

Podatki o financiranju